a

Комисија за враћање земљишта општине Барајево, у поступку враћања земљишта, супротно законским одредбама, располагала је земљиштем у власништву притужица, на коме је утврдила право својине других лица, утврдио је Заштитник грађана