a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није испитало наводе из пријава притужиље о повреди права ученика приликом  организовања такмичења ученика у знању страних језика, нити је, на бројна питања која је затражила, доставило одговоре, утврдио је Заштитник грађана