a

Заштитник грађана утврдио да Центар за социјални рад Неготин, у периоду дужем од једне године, није предузимао мере из својих надлежности у поступку заштите права детета на одржавање личних односа са родитељем са којим не живи, нити је одговарао на захтеве суда и Заштитника грађана у роковима који су одредили надлежни органи