a

Министарство просвете и науке, ни у разумном року, а ни касније, није одговорило на поновљени захтев притужиље у коме је изричито тражила одговор, утврдио је Заштитник грађана