a

Државно веће тужилаца није одлучило о уставној жалби притужиље, коју је поднела ради оспоравања одлуке на основу које јој је престала дужност заменика јавног тужиоца, утврдио је Заштитник грађана