a

Министарство грађевинарства и урбанизма није у разумном року, а ни касније, иако је то изричито тражио, одговорило притужиоцу на његовe петиције за измену Закона о државном премеру и катастру. Такође, Министарство ниje испунилo обавезу сарадње са Заштитником грађана, није одговорило на акте и ургенције овог органа, нити je доставилo тражене информације и податке којима располаже.

panel flajer