a

Министарство правде и државне управе није поступило по Одлуци Уставног суда, упркос томе што су одлуке Уставног суда коначне, извршне и општеобавезујуће, утврдио је Заштитник грађана


panel flajer