a

Секретаријат за социјалну заштиту и Секретаријат за саобраћај Градске управе града Београда, поступали су на различите начине у истој правној ситуацији, која се односила на одлучивање о правима деце са сметњама у развоју, утврдио је Заштитник грађана