a

Општински и градски органи управе, који су надлежни за административно извршење решења о рушењу бесправно изграђених објеката, нису предузели све неопходне, законом прописане мере ради спровођења извршних решења о рушењу, чиме су проузроковали кршење права великог броја грађана