a

Служба за катастар непокретности Београд 2, у саставу Републичког геодетског завода, није одлучивала по редоследу пријема захтева притужиље, што је довело до низа неправилности и вишеструког прекорачења законског рока за поступање по захтеву, утврдио је Заштитник грађана