a

Министарство привреде Републике Србије је пропустило да у прописаном року предложи Влади начин регулисања евидентираних потраживања из радних односа запослених и бивших запослених у друштвеним предузећима, утврдио је Заштитник грађана