a

Бивша директорка ОШ „Краљ Петар Први“ пропустила је да упути на лекарски преглед наставника за кога је у два наврата примила информацију да је оболео од заразне, односно тешке болести и није обезбедила да се лекарском прегледу подвргну сви запослени у Школи, након сазнања да је један од запослених преносилац заразне болести, и тиме угрозила здравље већег броја ученика и запослених, утврдио је Заштитник грађана.

Иако не прописује обавезне периодичне здравствене прегледе запослених у установама образовања и васпитања, закон прописује да се њихова здравствена, физичка и психичка способност за рад са децом проверава током рада, остављајући руководиоцу установе - као најодговорнијој особи за безбедност деце док се у установи налазе - да определи када ће такав захтев запосленом поставити.

Заштитник грађана Школи је упутио препоруку да обезбеди да се здравственом прегледу подвргну сви запослени који то нису учинили у складу са дописом Градског завода за плућне болести и туберкулозу, а који су у то време радили у Школи и били у контакту са оболелим наставником.

Школи је препоручено и да обезбеди праћење здравственог стања запослених у циљу ране детекције болести и стања које могу угрозити живот и здравље ученика и запослених и благовремено, сврсисходно и правилно користи овлашћење да запослене упућује на проверу здравствене, физичке и психичке способности за рад са децом.

Заштитник грађана такође је препоручио да Школски одбор ове школе, у сарадњи са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, размотри могућност увођења редовних периодичних лекарских прегледа запослених у Школи.

ОШ „Краљ Петар Први“  дужна је да Заштитника грађана обавести о поступању по препорукама у року од 60 дана.