a

Заштитник грађана утврдио да председник Општине Бор, Општинско веће и председник Скупштине општине нису одговорили на притужбе и поднеске притужиоца, као и на акте и ургенције Заштитника грађана за добијање информација које су од значаја за вођење поступка