a

Управа Градске општине Палилула града Београда није предузела све потребне мере и радње ради спровођења административног извршења сопствених одлука, утврдио је Заштитник грађана