a

Здравствена инспекција Министарства здравља пропустила је да благовремено преиспита све наводе из пријаве грађанина на незаконит рад здравствене установе, чиме је допринела наступању застарелости покретања и вођења прекршајног поступка, утврдио је Заштитник грађана