a

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, у поступку избора директора и заменика директора Директората цивилног ваздухопловства, прекршио је права подносиоца притужбе да под једнаким условима ступају у јавне службе и на јавне функције, утврдио је Заштитник грађана