a

Значајно пре законског рока, ЈП „Градска топлана“ Јагодина је поступило по препорукама Заштитника грађана како би у свом раду обезбедило доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма.