a

Министарство правде није одговорило на обраћање притужиоца, и то у више наврата, чиме је грубо повредило право принципе добре управе, утврдио је Заштитник грађана