a

Комунална инспекција Општинске управе општине Сврљиг пропустом у раду повредила је начело законитости и принцип добре управе тиме што није поступила по пријави притужиоца, већ му је упутила опомену за плаћање таксе, утврдио је Заштитник грађана.