a

Заштитник грађана је утврдио да је Окружни затвор у Зајечару онемогућио притужиоца да оствари право на жалбу код Апелационог суда у Београду, тако што је поднесак притужиоца том суду у писарници затвора завео неколико дана касније од дана предаје службеном лицу затвора. Овај пропуст у раду је за последицу имао одбацивање жалбе као неблаговремене.