a

Заштитник грађана утврдио да су просветне инспекторке Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове града Ваљева пропустиле да благовремено одговоре на представке притужиља и изврше инспекцијски надзор, као и да је Градска управа одбила сарадњу са Заштитником грађанa