a

Органи Града Краљева не доносе одлуке по поднетом захтеву, грађанима не достављају образложење донетих одлука и не испуњавају обавезу сарадње са Заштитником грађана, утврдио је Заштитник грађана