a

Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине није испитала наводе из поднеска удружења за заштиту животиња у вези са незаконитим лишавањем живота животиња, под изговором да је за поступање неопходна уплата  административне таксе, утврдио је Заштитник  грађана