a

Заштитника грађана је утврдио да Управа царина није обавестила грађанина о основаности притужбе коју је поднео на рад овог органа, при чему у поступку контроле Управа није успоставила законом прописану сарадњу са Заштитником грађана