a

Заштитник грађана је утврдио да Министарство финансија није у законском року одлучило о основаности приговора радника Управе царина, као и да у поступку контроле Заштитнику грађана није доставило тражене информације