a

Надлежни органи јавне власти одобрили су почетак изградње далековода у насељу Радмиловац у Винчи по плану изградње од пре скоро три деценије, не сагледавајући у међувремену измењено фактичко стање на терену. Тиме су поступили несврсисходно и на штету права грађана на здраву животну средину, утврдио је Заштитник грађана