a

Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, кршећи принципе добре управе и супротно одредбама о спровођењу јавног конкурса, пропустила је да донесе одлуку о разлозима због којих притужилац није примљен у професионалну војну службу, са поуком о праву на правно средство