a

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило поднеске које се односе на рад просветне инспекције у Ваљеву на надлежност истој инспекцији, као и да је пропустило да изврши надзор и утврди да ли је тај орган правилно, законито, стручно и савесно обављао поверене послове