a

Агенција за привредне регистре Републике Србије, након истека рока за брисање ликвидационог управника привредног друштва из регистра привредних субјеката, пропустила је да покрене поступак принудне ликвидације, утврдио је Заштитник грађана