a

Министарство правде није извршило Одлуку Уставног суда Републике Србије којом је утврђена повреда и ускраћивање права на суђење у разумном року, упркос томе што су одлуке Уставног суда коначне, извршне и општеобавезујуће и пропустило је да одговори на акте и ургенције Заштитника грађана, односно, није испунило обавезу сарадње са овим органом.