a

Казнено поправни завод у Сремској Митровици, Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде није благовремено обезбедио притужиоцу, осуђенику, потколене протезе за обе ноге, које су неопходне за несметано кретање и вођење самосталног живота