a

Министарство правде није извршило Одлуке Уставног суда Републике Србије којима је утврђена повреда и ускраћивање права на суђење у разумном року. Такође, пропустило је да одговори и на акте и ургенцију Заштитника  грађана, тиме што није доставило тражене информације и  податке којима располаже.