a

Управа царина и Министарство финансија више од шест година нису створили услове за распоређивање 37 службеника који су у складу са закључцима Владе Републике Србије 2008. године преузети из Привремених институција Косова и Метохије – Царинске службе УНМИК-а