a

Управа Градске општине Звездара града Београда наплатила је таксу притужиоцу за оверу документа, чија наплата није предвиђена законом, утврдио је Заштитник грађана