a

Комисија за решавање притужби Полицијске управе за град Београд није у складу са Законом о полицији и Правилником о поступку решавања притужби спровела поступак по притужби грађана, утврдио је Заштитник грађана