a

Препорука Заштитника грађана Министарству економије и регионалног развоја и Националној служби за запошљавање, због пропуста у раду у случају захтева бивших радника предузећа Робне куће  Београд