a

Комунална инспекција Општинске управе општине Крупањ није проследила надлежном одељењу Општинске управе општине Крупањ поднесак, који је претходно одбацила због ненадлежности. Притужилац није поучен како да уреди поднесак и на који начин да оствари права која му по закону припадају, утврдио је Заштитник грађана

panel flajer