a

Министарство здравља није утврдило начин складиштења и поступање са психоактивним супстанцама које су одузете у кривичном поступку, а с обзиром да су више од годину дана биле без надзора, постале су потенцијална опасност по животну средину, живот и здравље људи, утврдио је Заштитник грађана

panel flajer