a

Општина Босилеград није одговорила на поднеске притужиље и није пружила потребне податке, објашњења и обавештења у остваривању њених права и обавеза, утврдио је Заштитник грађана