a

Заштитник грађана упутио је препоруке Управи градске општине Нови Београд због непримерене дужине поступка и доношења контрадикторних одлука у поступку утврђивања обавезе санирања равног крова у стамбеној згради, на штету правних интереса подносиоца притужбе. Заштитник грађана је утврдио да је Одељење за инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд поступало супротно стандардима доброг административног поступања, својим одлукама унело конфузију у погледу врсте поступка, положаја притужиоца, као и основа за вођење поступка.