a

Градска управа града Лесковца, Управа за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене послове, саобраћај и путеве није предузела све неопходне мере у циљу спровођења решења о обезбеђењу суседних објеката, затварању градилишта и рушењу, што је имало за последици настанак и увећање штете на имовини притужилаца, утврдио је Заштитник грађана. Истовремено, Градска управа града Лесковца није остварила одговарајућу сарадњу са Заштитником грађана у поступку контроле правилности и законитости њеног рада.