a

Општина Неготин није предузела потребне мере како би објекте у јавној употреби, који су у власништву локалне самоуправе, учинила приступачним особама са физичким, сензорним и интелектуалним инвалидитетом, утврдио је Заштитник грађана