a

Заштитни грађана је утврдио да Министарство просвете, науке и технолошког развоја ниje благовремено утврдило да ли притужиља испуњава услове да и даље као нераспоређени просветни радник са територије АП КиМ користи права утврђена закључцима Владе РС, нити joj је, уколико услове испуњава, омогућило да права оствари