a

Заштитник грађана је утврдио да су општинске власти у Љигу донеле два управна акта са супротним правним дејством, чиме су продужиле спор притужиоцу који скоро осамнаест година чека на његово разрешење. Такође, органи јавне власти ове општине нису испуниле обавезу сарадње са Заштитником грађана.