a

Заштитник грађана је утврдио да Министарство пољопривреде и заштите животне средине није предузело мере за ефикасно функционисање рада Комисија јединица локалне самоуправе за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање одузетог земљишта. Наводи притужиоца упућују да се у појединим случајевима на решење чека преко двадесет година.