a

Министарство пољопривреде и заштите животне средине није у законском року донело одлуку по захтеву притужиоца, чиме је начинило пропуст у раду на уштрб принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана