a

Филијала Пореске управе Краљево није у законском року одлучила о захтеву притужиље, чиме је повредила њено право на једнаку заштиту права и на правно средство, утврдио је Заштитник грађана