a

Министарство правде није у законском року одлучило о захтеву за накнаду штете због неоснованог лишења слободе, ни након што им се притужилац у више наврата обраћао телефонским путем и писаним ургенцијама, утврдио је Заштитник грађана