a

Обавеза је Министарства културе и информисања, креатора јавних политика у области културе, да без одлагања прецизно уреди обавезе Републике, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, репрезентативних удружења и самосталних уметника у односу на уплату доприноса, како би се избегла даља конфузија и штета по грађане.

Таква обавеза стоји и на Граду Београду, у делу који се односи на ближе услове и начин стицања права на уплату доприноса за здравствено и пензијско - инвалидско осигурање за самосталне уметнике, стоји у утврђењу са препорукама Заштитника грађана које је упућено овим органима.