a

Министарство пољопривреде и заштите животне средине није извршило одлуке Прекршајног суда којима је овом органу наложено да псе, по решењима ветеринарског инспектора привремено одузете од удружења грађана, врати на локације са којих су одузети, утврдио је Заштитник грађана